Vòi nhựa cho súng bắn keo dạng sausage

  • Vòi nhựa cho súng bắn keo dạng sausage
  • Vòi nhựa cho súng bắn keo dạng sausage

Vòi nhựa cho súng bắn keo dạng sausage

Vòi nhựa cho súng bắn keo dạng sausage

Giá: Liên hệ

Liên hệ

Từ khóa:
Nozzle

Thông tin chi tiết

Vòi nhựa cho súng bắn keo dạng sausage