Chất trám FINIX PU 400 Flex Construction Sealant

  • Chất trám FINIX PU 400 Flex Construction Sealant
  • Chất trám FINIX PU 400 Flex Construction Sealant
  • Chất trám FINIX PU 400 Flex Construction Sealant

Chất trám FINIX PU 400 Flex Construction Sealant

Chất trám Polyurethane FINIX PU 400 Flex Construction Sealant

600ml/sausage

20 sausage/thùng

Màu xám

Giá: Liên hệ

Liên hệ

Từ khóa:
FINIX PU 400 Flex Construction Sealant

Thông tin chi tiết

No Article